שו"ת : האם יש גדר בחיי אישות

עודכן ב: ינו 24


שאלה

שלום הרב,

אישתי ואני רצינו לשאול את הרב, האם אין בכלל גדר למה שמותר לעשות בחיי האישות ובתנאי שיש הסכמה בין שני הצדדים? האם יש גבולות?

זאת אולי שאלה קצת כללית, אך היא טומנת בה המון השלכות.

תודה רבה ופסח כשר ושמח.

תשובה

שלום וברכה.

מה מקובל ומותר בין בני הזוג?

הרמב"ם כותב בהלכות איסורי ביאה: אשתו של אדם, מותרת היא לו; לפיכך כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו, עושה--בועל בכל עת שירצה, ומנשק בכל אבר שירצה, ובא עליה בין כדרכה, בין שלא כדרכה, בין דרך אברים. ואף על פי כן, מידת חסידות שלא יקל אדם את ראשו לכך, ושיקדש עצמו בשעת תשמיש, כמו שביארנו בהלכות דעות; ולא יסור מדרך העולם ומנהגו, שאין דבר זה אלא כדי לפרות ולרבות.


אני חושב שיש פה הדרכה חינוכית ומעשית חשובה ביותר. מצד אחד, בעל ואישה מותרים על פי ההלכה להתנהג מבחינה מינית לפי רצונותיהם. מצד שני, יש כאן הדרכה שאדם יקדש את עצמו גם בשעת תשמיש. זאת אומרת, כמו שאפשר לאכול אוכל כשר למהדרין אך כמו חזיר, וממילא להיות נבל ברשות התורה בלי לעבור על אף איסור, כך אפשר להיות בהמה במיטה, בלי לעבור על אף איסור. ההגבלה העיקרית האסורה בקיום יחסים היא שאסור לגבר להוציא זרע לבטלה והיחסים חייבים להיות בחדרי חדרים. מעבר להגבלות אלו, שאר ההנהגות שייכות לקטגוריות אחרות.


אז השאלה הנכונה אינה מה מותר ומה אסור, אלא מה ראוי, מומלץ ומקובל?

התשובה לכך משתנה מזוג לזוג, וממקום למקום. הכלל היסודי צריך להיות: כל מה שמוסכם על שני בני הזוג ואינו מבייש את אחד מהם – הוא בגדר המותר. מה הכוונה לא מבייש? שבן הזוג לא מרגיש מושפל ע"י שהוא עושה מעשה מסוים לבן זוגו. יש בני אדם שמרגישים בנוח עם מעשים מסויימים שאחרים לא. כמובן, הבעיה העיקרית היא כאשר יש פער בין בני הזוג. גם פה צריך להסתכל בפרספקטיבה. לא בהכרח מה שאני מרגיש ומוכן לא לעשות עכשיו, יהיה אותו דבר בעוד 5 שנים. וכן, יש מעשים שאנו מרגישים בנוח לעשות, אך בחושך ולא באור.


דוגמאות נפוצות:

יותר או פחות תאורה בזמן קיום היחסים (בהזדמנות אחרת אולי אתייחס לנושא מבחינה הלכתית), תנוחות שונות וכד'.

החשוב ביותר מכל האמור לעי"ל היא בכך שהשאיפה היסודית של כל אחד מבני הזוג צריכה להיות, מה אני יכול להעניק לבן זוגי ולא מה אני יכול לקבל מזה. אני חושב שזה עקרון רוחני חשוב ביחסים בין בני הזוג. גם בשטיפת כלים: הבעל צריך לרצות תמיד לעשות את כל הכלים כדי שלאשתי יהיה יותר קל, על אף שבפועל ייתכן שהזוג תמיד מתחלק עקב לחצי החיים. כך גם במיטה, אנו רוצים בעיקר להעניק, על אף שבפועל אנו גם מקבלים. אני חושב שזה מה שעומד ביסוד הרעיון של גאולת יחסי האישות. לא יחסים שכל צד מנסה לסחוט יותר הנאה אישית מבן זוגו, אלא שאיפה של נתינה משותפת שבסופו של דבר מאחד יותר את בני הזוג. שם השכינה שורה.


נחזור ואזכיר שני עניינים: 1. העיקר הוא לדבר ביניכם על הדברים המטרידים אתכם ועל הרצונות שלכם. 2. בכל מקרה שנתקלים בקיר, בהקדם האפשרי כדאי לפנות לסיוע מקצועי של מטפל, לפני שהקיר נהיה חסום.

בהצלחה,

אברהם שמואלהסדרה הטבעית של ואהבתם

 

לחיזוק החשק

והתפקודיות

המינית

הרשמו וקבלו אחת לחודש את הירחון עם המאמרים החדשים