שו"ת : האם שימוש בקונדום מותר? לאור התשובה שנכתבה ב'כיפה'

עודכן ב: ינו 24


שאלה

שלום לכבוד הרב!

לאחרונה פורסם על כך שיש רב חשוב שכתב מאמר המתיר שימוש בקונדום. מה דעתך על כך?

ראה למשל כאן באתר כיפה.

בברכה,

תשובה

לשואל, שלום!

כתבתי בעבר תשובה על כך המופיע באתר כאן : שו"ת בנושא שימוש בקונדום

אני מרגיש שיש צורך להבהיר את העניין לאור פרסום המאמר החדש שניתן לקוראו כאן.

רוב הפוסקים בדורות האחרונים אסרו על שימוש בקונדום אלא במקרים של פיקוח נפש. יש מדרג הלכתי לגבי סוג אמצעי המניעה שהוא יותר טוב מבחינה הלכתית לעומת סוגים אחרים. במקום האחרון נמצא קונדום.

יש שיטות שונות שהם מותרים כיון שהם לא חוצצים פיזית בין האיש והאישה כגון: גלולות, הפוריות הטיבעית ועוד.

על אף שיש שיטות המתירות צורות שונות של יחסי אישות, כולל מדי פעם שהזרע יצא מחוץ לנרתיק ( למשל עיינו במאמר הזה: הוצאת-זרע-לבטלה-בהקשר-הזוגי עדיין הכוונה בקיום היחסים הוא קריטי. יש הבדל אם הבעל מקיים יחסים לטובת הנאתו בלבד או לחיזוק הקשר הזוגי. במסכת נדרים דף כ ע"ב, חז"ל קבעו שיש סוגי יחסים שהם פסולים והם נקראים בני אסנ"ת משגע"ח. אחת הכוונות שם נקרא: בני שכרות. הכוונה היא לאדם שיכור שבא על אשתו בלי כוונה ראויה כיון שיש לו תאווה. רש"י מפרש על זה כך: "בני שכרות. שמשמש בשכרות דביאתו לאו ביאה גמורה אלא כביאת זנות היא שאין מתכוון אלא לבעול בעלמא". הכוונה היא כך: האדם בא על אשתו החוקית כשהיא מותרת ואף על פי כן ביאתו פסולה כי כוונתו היא לתאווה גרידא בלי לחשוב על אשתו.


הדבר דומה לאדם שרוצה למנוע הריון ע"י קונדום. מותר לקיים יחסים באופנים שונים, לאו דווקא ע"י חדירה (עיין תוספות ל"ב ב ד"ה ולא כמעשה ער ורמב"ם רמב"ם פרק כ"א מהלכות איסורי ביאה ה"ט) אך לא למטרת מניעת הריון על אף שהתוצאה תהיה מניעת הריון, כיון שזה היה מעשה ער ואונן ועל זה הם נענשו על ידי שמנעו הריון בדרך של משגל נסוג. כך פירש רש"י את עונשם. רע בעיני ה' - כרעתו של אונן משחית זרעו, שנאמר באונן (פסוק י) וימת גם אותו, כמיתתו של ער מיתתו של אונן, ולמה היה ער משחית זרעו, כדי שלא תתעבר ויכחיש יפיה:" וכך גם פירשו רשב"ם, רד"ק ועוד. ועל כן, ביחסי אישות ייתכנו מעשים דומים או זהים, אך הכוונה במעשה קובע אם זה טהור או טמא, מותר או אסור.

לכן למעשה, על אף גדלותו של כותב התשובה, עד שיצטרפו אליו חכמי תורה נוספים קשה לסמוך על היתר זה כדי לקיים יחסים עם קונדום.

ברצוני להוסיף עוד כמה מילים עקרוניות: יחסים עם קונדום הם לא שיא הכיף. יעידו על כך רבים מהזוגות בארץ ובעולם שאינם מחויבים להלכה או שאינם יהודים וזה לא הדרך המועדפת עליהם בקיום יחסים. מה גם שאמנם הוא יעיל מאד במניעת העברת מחלות מין (דבר שלא רלוונטי בזוגיות קבועה) אך הוא עדיין לא יעיל במניעת הריון כמו גלולות. לכן, מכל הבחינות לא צריך לחתור להיתר בשימוש בקונדום אלא במקרים חריגים ועל פי היתר מיוחד.

ועוד דבר עקרוני מבחינת פסיקה הלכתית: איני מאמין במהפכות, גם לא במהפכות הלכתיות. אני כן מאמין בחינוך ובשינוי גישה הדרגתי מתוך הבנה ואמונה על מקומם של יחסי אישות בחיי זוגות היום ועל מקומה של האישה ביחסים לעומת בדורות עברו. לכן, לא התרגשתי למשמע הפסק החדש על אף שזה בהחלט עורר את סקרנותי כמו כולם. אך לאחר בחינת תשובתו, לעניות דעתי היא לא מבוססת מספיק כדי להתיר דבר שאסרוהו רוב פוסקי הדורות.

בהצלחה רבה!

תוכלו להפנות לרב שאלות בקישור זה, והוא ישתדל לתת לכם מענה בהקדם.

אברהם שמואל

#הרבאברהםשמואל #שות #ניתוחהגדלתחזה #ניתוחפלסטי #איגרתמשה #עשהלךרב #יביעאומר #לדעתלאהוב

הסדרה הטבעית של ואהבתם

 

לחיזוק החשק

והתפקודיות

המינית

בקרוב יהיו כאן פוסטים ששווה לחכות להם!
שווה להמשיך ולעקוב...

הרשמו וקבלו אחת לחודש את הירחון עם המאמרים החדשים