על תנוחות

עודכן ב: 3 נוב 2020


נרות שבת. וקראתם לשבת עונג

בגמרא במסכת נדרים כ', דנים בסוגי תנוחות שונים. שם הגמרא מביאה את דעתו של רבי יוחנן בן דהבאי, שתנוחה המכונה שם: "הפיכת שולחן", אסורה. בהמשך הגמרא, נראה מפשט הסוגיא שדעתו נדחתה מההלכה, ומותרים כל סוגי התנוחות (וכל פסקו הרמב"ם והרמ"א ואחרים. וכן שם מביאה הגמרא סיפור על אישה שבאה לרבי ואמרה לו: "רבי, ערכתי שולחן לבעלי והפכו". במילים אחרות, אני הכנתי את עצמי לכך שנקיים יחסים בדרך הרגילה, אך בעלי ביקש בדרך אחרת. רבי ענה לה: התורה התירתך, ואני מה אעשה לך? כלומר, יכול להיות שבעיניי או בעינייך אין הדבר ראוי, אך על פי התורה מותר. בהמשך מסופר על אישה אחרת שבאה לרב באותו עניין, ותשובתו הייתה: אין הבדל בין זה ובין אוכל, את שניהם יכול כל אדם להכין ולאכול לפי רצונו.

מהי תנוחת "הפיכת שולחן"? יש שתי דעות במפרשים: תנוחת האישה למעלה (ראה להלן) או ביאה שלא כדרכה (ראה להלן). כאמור, דעתו של רבי יוחנן בן דהבאי נדחתה להלכה לפי פשט הסוגיא והרבה מהפוסקים, אך לא לגמרי, ונראה את הדברים להלן.

להלן רשימה של תנוחות שונות (חלק מהדברים לקוחים מסיפרי):

האיש למעלה

באופן כללי, על פי הגמרא ומקורות אחרים, התנוחה המועדפת לקיום יחסי אישות היא תנוחה שבה האישה למטה והאיש מעליה. הגמרא מתייחסת לתנוחה זו כאל מצב נורמלי ורגיל בקיום יחסים. מעבר להנאה המינית שתנוחה זו יכולה להסב, היא מייצרת אינטימיות וחיבור של פנים אל פנים (1). בתנוחה זו יש הנאה וחיבור גם לאיש וגם לאישה, אך יש לדעת שרוב הנשים לא מגיעות לאורגזמה בתנוחה זו בגלל חוסר גירוי של הדגדגן. יש לשים לב למשקל גוף הגבר שלא יכביד על האישה על ידי הישענות על המרפקים. יש אפשרות להיטיב את עומק וזווית הכניסה על ידי ששמים כרית קטנה מתחת האגן של האישה.


האישה למעלה

בתנוחה זו, האישה שולטת יותר על מהלך החדירה. היא חופשית להתנועע כרצונה. יש נשים שיכולות להגיע לאורגזמה בשעת חדירה רק כשהן בתנוחה זו. תנוחה זו מאפשרת לאיש גישה לחזה של אשתו ולדגדגן אפילו בזמן החדירה. גם האישה יכולה לגרות את הדגדגן שלה בתנוחה זו. האישה יכולה להטות גופה כלפי האיש או לאחור, או לשבת עליו בזווית תשעים מעלות, הכול לפי התחושה שלה ושל בעלה. תנוחה זו מומלצת במקרה של עודף משקל של האיש, והיא מועילה גם לגברים שיש להם פליטה מוקדמת משום שהיא מאפשרת להם לשלוט טוב יותר על הפליטה, וגם לכוון את התנועות של האישה.

זה לצד זו

בתנוחה זו יש ממד של שוויון בין בני הזוג, בניגוד לתנוחות הקודמות. כמו כן היא נוחה מאוד כאשר רוצים יחסים רגועים יותר הכוללים מגע מלא בין הגופים. תנוחה זו מאפשרת גישה כמעט לכל חלקי הגוף כולל כל האזורים האינטימיים. אפשר ליישם את התנוחה בשכיבת האיש על הרגל האחת של אשתו (בעדינות) כשהרגל השנייה שלה חובקת את המותניים שלו. אפשרות נוספת ליישום התנוחה היא להתחיל בחדירה כאשר האישה על הגב, ואחר כך להתגלגל הצידה ולשכב זה מול זו.

האיש מאחור (2)

בתנוחה זו גבה של האישה פונה אל פני האיש. האיש בתנוחה זו יכול להכניס את האיבר שלו לנרתיק האישה מאחור. התנוחה אפשרית כאשר בני הזוג שוכבים זה לצד זו כשבטן האיש צמודה אל גב האישה. תנוחה זו אפשרית גם כאשר האישה כורעת על ברכיה והאיש עומד מאחוריה או כורע על ברכיו. תנוחה זו מומלצת בחודשי ההיריון האחרונים. בעוד שתנוחות אחרות יוצרות לחץ של גוף האיש על בטן האישה, תנוחה זו מותירה את הבטן חופשית.

החיסרון בתנוחה זו הוא בכך שפני האיש אינם מול פני האישה וכך המעשה הופך יותר מיני ופחות אינטימי. זו גם התנוחה של הבהמות: פנים מול עורף (3). יש מקורות תורניים שונים שלא המליצו על תנוחה זו כיון שהיא מזכירה צורה של קיום יחסים על ידי בהמות, שאינם ראויים לבני אדם. אך מצד שני, כאמור לעיל, תנוחה זו לא נאסרה להלכה, ועל כן ניתן לקיימה למי שחושק בכך.

בישיבה או בעמידה יש מספר תנוחות האפשריות כאשר האיש והאישה בתנוחות שונות של ישיבה או עמידה. כדי להשתמש בהם צריך ניסיון מיני, פתיחות רבה, התאמה, שליטה על הפליטה ומאפייני גוף מתאימים. על כן בהתחשב בכל התנאים האלו ביחד, זה לא מתאים לכל זוג, ואין צורך להתעצב כאשר זה לא מצליח או אחד מבני הזוג לא מעוניין בכך. מאידך, אם רוצים לגוון או לחדש, הדימיון הם הגבול.

"שלא כדרכה" או מין אנאלי פעמים רבות אני נשאל על ההיתר של תנוחה זו. הכוונה בתנוחה זו היא הכנסת הפין של הגבר לתוך פי הטבעת של האישה. קיום יחסים מיניים בצורה זו הם עתיקים ומוזכרים בתנ"ך ובתושבע"פ (4) . חז"ל באופן כללי לא אהבו את התנוחה הזאת, ולא לחינם כנוה "שלא כדרכה" (5). ביחד עם זה, התוספות התירו לקיים יחסים באופן זה באקראי והרמב"ם והרמ"א התירו. ועל כן, לאסור לגמרי אי אפשר, אך לענ"ד ראוי להתייחס לזה כנבל ברשות התורה.

לגבי הנושא של הוצאת זרע במקום זה, לפי התוספות בצורה אקראית (כלומר מדי פעם בלבד) מותר. לפי הרמב"ם זה תלוי בנוסחים ויש מחלוקת מה הנוסח הנכון בדברי הרמב"ם, ולפי הרמ"א לכאורה אסור – לפי נוסח הרמב"ם שהיה לפניו. במילים אחרות, מדי מחלוקת הלכתית לא יצאנו. על הגבר לדעת שנשים רבות לא נהנות מתנוחה זו כיון שהוא גם גורם לכאב, ועל כן, מותר לקיימה למי שמאד רוצה בכך, רק בהסכמה מלאה של האישה. תנאי יסודי הוא שימוש בהרבה שמן סיכה על מנת שלא לגרום לכאב או פציעה של האישה.

באופן כללי, אני סבור שאין צורך שהזוג יחפש לעצמו כל פעם פטנט או תנוחה חדשה כדי לגוון את חיי האישות, אלא ישקיעו הרבה יותר בלימוד הגוף, הקשבה, לימוד הנפש והרצונות אחד של השני בתנוחה הרגילה ביותר.

---------------

1. נידה לא ע"ב: "ומפני מה איש פניו למטה ואישה פניה למעלה כלפי האיש?

זה ממקום שנברא (מהאדמה) וזו ממקום שנבראת (מהאיש)".

2. יש לציין כי תנוחה זו אינה מה שכינו חז"ל "בא עליה שלא כדרכה".

3. בכורות ח ע"א.

4. יש לי השערה שהצפת שאלות על קיום יחסים באופן זה (בעיקר מפי גברים) נובעת מצפייה בפורנוגרפיה.

יש לדעת, שמה שרואים שם, לא בהכרח מועיל ומהנה את בני הזוג ובעיקר את האישה.

5. יבמות נ"ה ע"ב, רש"י נדרים כ', רש"י בראשית ל"ד ב'.#Trends #זוגיות

הסדרה הטבעית של ואהבתם

 

לחיזוק החשק

והתפקודיות

המינית

בקרוב יהיו כאן פוסטים ששווה לחכות להם!
שווה להמשיך ולעקוב...

הרשמו וקבלו אחת לחודש את הירחון עם המאמרים החדשים