שו"ת : האם מותר לקיים יחסים באור

עודכן ב: ינו 24


שאלה

הרב,שלום!

אנחנו זוג צעיר עם שלושה ילדים. החיים שלנו לחוצים ואנחנו מתמרנים בין לימודים, עבודה וכד'. אנו מגיעים לשעות הערב עייפים ורצוצים, ואפילו אין כח ליחסי אישות בינינו. במשך הזמן מצאנו שבשבת אחר הצהריים כבר התאוששנו ורוצים לקיים יחסים.

האם מותר כיון שאי אפשר להחשיך בתורה מוחלטת את חדר השינה שלנו?


תשובה

לא אתייחס בתשובה זו לגבי קיום יחסים ביום כיון שלא נשאלתי על כך, אלא על קיום יחסים באור.

(על קיום יחסים ביום תוכלו לקרוא כאן) הגמרא בבלי נדה י"ז ע"א אוסרת קיום יחסים לאור הנר, כלומר כאשר יש תאורה בחדר. אמנם מי שמעיין בגמ' שם יראה שהגמרא מקשה מספר פעמים ממקורות שונים על אימרתם של האמוראים שפסקו שאסור. מכל המקורות שהגמרא מביאה משמע שמותר לקיים יחסים ביום. בדוחק הם תיקנו את הגרסה של כל המקורות שהיקשו מהם.


למה אני אומר בדוחק, משום שאם מביאים מקור אחד הסותר אימרתו של אמורא, והאמורא מתקן את הגרסה, זה דבר מקובל. אך כאשר מביאים ארבעה מקורות ובכולם הגמרא צריכה לתקן את הגרסה, בעצם מבינים שיש התייחסויות שונות לדין זה.

בסיום הסוגיה הזו הגמרא מסבירה למה שיבחו חכמים את בית מונבז שהיו משמשים מטותיהם ביום, משום שמרוב עייפות, לא היה חשק מיני לבעל, לכן הוא כבר לא קיים מצוות עונה. לכן לכאורה, ניתן להבין מסיום הסוגיה שבמקרה של קושי של עייפות בלילה, ניתן להתיר לקיים יחסים ביום (עיין רש"י נדה י"ז ע"א, ד"ה אונס שינה).

כמו כן התירה הגמרא לתלמיד חכם לקיים יחסים ביום על ידי כך שהוא מאפיל בבגדו, כנראה מתוך הנחה שתלמיד חכם מתנהג בצניעות ולא מביט באשתו במקומות הצנועים. בפועל, כמעט כל הפוסקים העתיקו איסור זה כמעט ללא סייג כולל מרן הב"י בשולחן ערוך. אף על פי כן העיר הרמ"א שאם עושה מחיצה בין אור הנר ובין המיטה, אף אם התאורה עדיין נראית מבעד למחיצה, אז מותר.


היתר זה של הרמ"א לא נאמר בכדי, והוא מייצג את השוני בגישות ליחסי אישות בין השו"ע ובין הרמ"א. בכל מקרה, רבנים ויועצים רבים הנשאלים בעניין זה, מתירים לעשות זאת, ובפרט בחיים הלחוצים של בני זוג צעירים, שלעתים אין להם כוח לקיום יחסים בלילה, והפתרון היחידי הוא במשך היום.

עם זאת ראוי להזכיר שתי נקודות:

א. רוב הנשים מעדיפות קיום יחסים בחושך, בין ביום ובין בלילה מסיבות רבות שאין המקום כאן לפרטן.

ב. גם אם יש מקור אור, ראוי לנהוג בצניעות ביחס לגוף של הבעל והאישה!

לסיכום:

באור מותר לקיים יחסים, אך ישתדלו להשתמש בתאורה חלשה, אך אין צורך בחושך מצרים.

בכבוד רב, אברהם שמואלהסדרה הטבעית של ואהבתם

 

לחיזוק החשק

והתפקודיות

המינית

בקרוב יהיו כאן פוסטים ששווה לחכות להם!
שווה להמשיך ולעקוב...

הרשמו וקבלו אחת לחודש את הירחון עם המאמרים החדשים