שו"ת: האם מותר להיות ערומים בבית?

עודכן ב: ינו 24


הרב, שלום!

עקב קשיים זוגיים מהותיים ביני לבין אשתי, אנו הולכים למטפלת זוגית מזה כשנה. יש בינינו קושי בכלל בחיים הזוגיים ובפרט בחיי האישות. לפני שהלכנו לטיפול, לא קיימנו יחסים כמעט שנה שלימה חוץ מפעם או פעמיים, וגם זה היה גרוע.


כחלק מהטיפול ושל החזרת המשיכה המינית בינינו, המטפלת ביקשה שנעשה את התרגיל הבא:

לעמעם את כל התאורה בבית לסגור את תריסים/וילונות, ולבלות סוף שבוע בבית או שני ימי חול כאשר שנינו/אחד מאיתנו ערומים, חלקית או בצורה מלאה. עלינו להכין ארוחות רומנטיות וגם לקיים יחסים בתדירות מסויימת.


האם הדבר מותר? האם זה מומלץ?


תשובה:

יישר כח על שאלה מעולה.

אכן, אנו מכירים מספר הלכות על החובה בהליכה בצניעות כגון בזמן שמתלבשים, גילוי בבית הכסא וכד'.

ביחד עם זה, אנחנו לא מכירים הגבלה על אדם לראות את אשתו עירומה או היא אותו, בוודאי כהכנה או לקראת קיום יחסי אישות (אך לא רק).


כן יש הגבלה מסויימת לגבי יחסים באור, אבל לכל הדעות זה רק בעת החיבור ממש עצמו, לא לפני ולא אחרי, ראה את המאמר שכתבתי על זה באתר ואהבתם בקישור הבא: האם מותר לקיים יחסים ביום?

וגם השו"ת הבא: האם מותר לקיים יחסים באור?


כיון שמותר לפני או אחרי, ממילא, אפשר להיות בעירום מלא באור לפני כן, ואין על זה הגבלה של זמן.


מבחינת מקום: חובה לקיים יחסים בצניעות גמורה, כלומר, שאחרים לא יכולים לראות כפי שאמרה הגמרא במסכת יבמות צ ב':

ת"ש, אמר רבי אלעזר בן יעקב: שמעתי, שב"ד מכין ועונשין שלא מן התורה, ולא לעבור על דברי תורה אלא לעשות סייג לתורה; ... ושוב מעשה באדם אחד שהטיח באשתו תחת התאנה, והביאוהו לבית דין והלקוהו, לא מפני שראוי לכך - אלא שהשעה צריכה לכך!

וזה נפסק בשו"ע ביחס לקיום יחסים רק במקום פרטי לגמרי.


במקרה שלכם, אתם לא מקיימים יחסים אלא זה רק הכנה, אך יש לדאוג שאכן אף אחד לא יוכל לראות מבחוץ.


אני מניח שאתם לא תרצו שהשכנים יראו אתכם, ולכן לא צריך לזה שום דרבון נוסף.


נושא אחר שיש לתת עליו את הדעת, זה ברכה על מאכל או משתה או אחרי שירותים כאשר האיברים גלויים.


אסור לברך מול איברים גלויים, אבל זה רק מול האיברים עצמם, ולא שאר גוף האיש או האישה כולל השדיים שמותר לברך מולם. ולכן, אם אתם אוכלים מספיק לשים בד או מגבת קטנה על האיברים המוצנעים, ואז ניתן לברך.


למסקנה:

מותר לנהוג לפי שאלתך בהגבלות הבאות:

  1. כחלק מהתרגיל והריפוי של יחסי האישות שלכם או כהכנה לתשמיש בלבד.

  2. בתנאי שאף אחד לא יכול לראות אתכם.

  3. דברי קדושה או ברכה חייב לכסות את איברי המין (בלבד) בזמן הברכה.

האם מומלץ לנהוג כך?

איני נכנס לשיקול דעת של מטפלת מקצועית, וכיון שהיא הציעה לכם את הדבר הזה, היא כנראה יודעת שהעירום ההדדי יכול להשפיע לחיוב על היחסים ביניכם.


אך אני רוצה להוסיף כמה דברים רוחניים.


בגדים, זה בא מלשון בוגד. הבגד, מצד אחד נותן לנו כבוד (על פי רבי יוחנן בגמרא שבת קיג ע"ב שקרא לבגדיו; מכבדיו). תארו לכם איזה הדר וכבוד יש לאנשים מבוגרים שיכולים להלך בין כל בני האדם בבגדים מכובדים לעומת אם היו צריכים ללכת עירומים ח"ו כמו החיות. לעומת זאת, הבגד יכול לרמות את הרואה ולגרום לו לחשוב שלפניו אדם מכובד, כאשר בפועל הוא אדם שפל. בין בני זוג, בגדים הם סוג של מחיצה. מצד אחד, זה עוזר לנו לראות את נשמת האדם. מאז חטא אדם הראשון, אין לנו אפשרות לעמוד מול אדם ערום ולא להתייחס לגופו העירום ולאבריו. אדם וחוה בגן עדן היו עירומים אבל לא היתה משמעות לעירום שלהם עד לחטא. מיד אחרי החטא הם התביישו במערומיהם, ומיד התלבשו (בראשית ג' ז'). כלומר, מאז החטא, האדם לא יכול לעמוד שווה נפש מול עירום. זו הסיבה המרכזית להלכות צניעות בתורה: כדי שנוכל לראות את האנושיות של האדם מולנו לא רק את גופו או גופה.


כאשר מדובר באיש ואישה, מותר להם לראות אחד את השני עירומים. לא מומלץ לעשות את זה כל הזמן, כיון שאז הם יהיו בבחינת אדם וחווה בגן עדן, וזה יחדל להשפיע את ההשפעה הטובה שהעירום אמור לגרום לנו: לחשוק אחד בשני. נראה שזה כוונת המטפלת עבור זוג שמעולם לא נהג כך. שבני הזוג יצליחו שוב לראות אחד את השני כמושאים לחשק ומשיכה. מהבחינה הזאת, אכן יכולה להיות תועלת בהדרכה של המטפלת.


ביחד עם זה, אנו לא רוצים לשכוח את הגדר, את המחיצה בפני הערווה, ולכן בזמן אמירת דבר שבקדושה, עלינו לכסות את איברי המין.

אני מברך אתכם שתמשיכו להרבות אהבה ושמחה ביניכם.

בברכה,

אברהם שמואל


הסדרה הטבעית של ואהבתם

 

לחיזוק החשק

והתפקודיות

המינית

בקרוב יהיו כאן פוסטים ששווה לחכות להם!
שווה להמשיך ולעקוב...

הרשמו וקבלו אחת לחודש את הירחון עם המאמרים החדשים