שו"ת : האם מותר לדחות היריון בשנת הנישואים הראשונה?


שאלה:

שלום כבוד הרב.

אני מאורסת בת 20, ומתרגשת שמאוד לקראת חיי הנישואים. עם זאת אני מרגישה שאני עדיין לא מוכנה להיות אמא לילדים.

השאלה שלי היא, האם מותר לי להתחתן ולקיים יחסי מין ללא כוונה להביא ילדים ולהשתמש באמצעי מניעה, עד תקופה מסוימת מתחילת הנישואים או שעליי לחכות שאני אהיה מוכנה להיות אמא ורק אז להתחתן?תשובה:

שלום ומזל טוב על אירוסיך!

השאלה ששאלת היא חשובה מאד.

כשאני התחתנתי (לפני מלא שנים), אכן היה לכאורה ברור שמתחתנים ומיד מנסים להיכנס להריון. אך מאז די השתנה העולם, ומבינים היום את הצורך בביסוס הזוגיות, בשלות נפשית להיות הורה, גם של האיש וגם של האישה, החשיבות לא לדחות את החתונה בגלל החשש מהריון, קשיי פרנסה ועוד נושאים.


לפי דעות כל הפוסקים, עדיף לא למנוע הריון לפחות עד לקיום מצוות פרו ורבו (בן ובת).

אבל לרוב הפוסקים, אם הברירה היא: להתחתן ולמנוע או לא להתחתן, רוב הפוסקים יורו שעדיף להתחתן.


וכך כתב הרב אליעזר מלמד בספרו "שמחת הבית וברכתו" בעמודים 166-167:

וכן בני זוג שחוששים שהקשר ביניהם לא יציב ויש חשש שיאלצו להיפרד, טוב שימנעו היריון עד אשר יבססו את הקשר ביניהם. היתר זה הוא בדרך כלל למשך חצי שנה עד שנה.
אמנם היתר זה הוא רק לשעת הדחק כשאין ברירה אחרת, ונכון לשאול בזה חכם שמבין את הסוגיה על כל צדדיה, כדי לבחון האם מניעת היריון הכרחית להגשמת חזונם.... כפי שלמדנו בהלכה ז, אסרו חכמים (קידושין כט, ב), לדחות נישואין מעבר לגיל עשרים מפני שתי סיבות, האחת, משום פרו ורבו כפי שאמר תנא דבי רבי ישמעאל, השנייה בדברי רב הונא משום הרהורי עבירה, ובצד החיובי, משום ערך האהבה שבנישואין שמתבטא במצוות עונה. הרי שגם אם אדם מונע עצמו מלקיים את מצוות פרו ורבו, מ”מ מצווה שיקיים את הנישואין ומצוות עונה וימנע מהרהורי עבירה. ולכן כאשר בני הזוג מוכנים לשתי אפשרויות בלבד: דחיית הנישואין או נישואין ומניעת היריון, עדיף שינשאו וימנעו היריון.

ובהרחבות לשמחת הבית, כתב הרב מאור קיים:

כתב בשו"ת בני בנים ד, טו, שבאופן כללי אין היתר למנוע הריון לפני הלידה הראשונה, אמנם אם בשל כך הנישואין יתעכבו, יש להתיר למנוע הריון למשך שישה חודשים: "איברא, דחיית גיל הנישואין היום יוצרת מכשולים עצומים, כמו שהאריך כבודו בטוב טעם, ומצוה עלינו לאדחוקי נפשן כדי לזרז ולהקדים את הנישואין ככל שאפשר, וקרוב לי לאמר עֵת לַעֲשׂוֹת לַה' הֵפֵרוּ תּוֹרָתֶךָ (תהלים קיט, קכו), שיישאו גם אם ידחו פריה ורביה לזמן שלא כדין, ומוטב שיאכלו בשר תמותות שחוטות וכו'. על כן אני נוהג להתיר לזוג למנוע הריון עד לששה חודשים אחרי הנישואין, שכן רשאי החתן לבחור להיות מלח שעונתו פעם בששה חודשים, עיין באבן העזר סימן עו סעיף א וסעיף ו, ובבית שמואל ס"ק ב, וממילא לא יקיים פריה ורביה באותו פרק זמן, ואף על פי שיש לחלק כמובן. ודי בשיעור של ששה חודשים לענות על רוב ההיסוסים והפחדים לקראת הנישואין, בפרט מצד הכלה, שחוששת שמא לא יעלו הנישואין יפה".

לכן, אם חשקה נפשך להתחתן, אך אינך מוכנה עדיין להריון, ניתן בשמחה להתחתן ולנסות להיכנס בע"ה להריון כשתהיי מוכנה לכך ועדיף לא למנוע יותר מחצי שנה אחרי הנישואין, אלא אם יש בעיה אחרת המעכב אתכם.

אני מאחל לכם שבע"ה תקימו בית של חסד ותורה.


בברכה,


הסדרה הטבעית של ואהבתם

 

לחיזוק החשק

והתפקודיות

המינית

הרשמו וקבלו אחת לחודש את הירחון עם המאמרים החדשים