שו"ת: האם מותרת אוננות הדדית בזמן שאסורים?

עודכן ב: ינו 24


שאלה:

שלום לרב!

שמח לדעת מה עמדת ההלכה בנושא אוננות בימי שבעה נקיים, שעוד אסורים.

הכוונה לאוננות מצד שני בני הזוג.

האם זה אסור או שמותר? ואם מותר, באיזה אופן?

כמובן ששומרים על כל הריחוק במגע אחד מהשני. וזה נעשה במיטות נפרדות וכו' ואין שפיכת זרע.

תודה רבה.


תשובה:

בדיני הרחקות בין בעל ואישה בתקופה שהיא אסורה עליו, אנו מוצאים שני יסודות למהות ההנהגות והאיסורים השונים:

א. שלא יבואו ליד מכשול וקיום יחסים.

ב. על מנת שהבעל לא יבוא לידי הרהורי עבירה ושפיכת זרע לבטלה (עיינו: טהרת כרם ישראל עמ' 242).


אין ספק שבפעילות של אוננות משותפת יש גם חשש לקירבה שיביא לידי מגע בין בני הזוג וגם פעילות שגורמת לאיש הרהורי עבירה או חשש הוצאת זרע לבטלה.

אני מבין את הקושי של ימי ההרחקה ואת הרצון לפעילות מקרבת. בדיוק על הקושי הזה כתב הרב אלישיב קנוהל ז"ל בספרו "איש ואישה" את הדברים הבאים (עמ' 163):

למרות שאסור לאיש להתייחד עם אישה זרה האסורה עליו, מותר לאיש ולאשתו לחיות ביחד, אפילו בחדר אחד, גם כשהם אסורים זה לזו. מציאות זו יוצרת אצל בני הזוג קושי בתפקוד בימים אלה – הלא הם כל כך אוהבים, הם כל כך רגילים בקירבה גופנית בימים המותרים, כמה פשוט הוא להגיע לידי מעשה אסור כשהם לבדם בחדרם או בביתם. אשר על כן, ראו חכמים צורך גדול לגדור גדרים שבחלקם מחמירים יותר מהאלה הנהוגים בים איש לאישה זרה לו, אפילו אשת איש שאיסורה חמור במיוחד.

אני מבקש להציע בפניכם כיוון שונה.

בזמן האיסור, ראוי לאיש ולאישה לשים דגש על אהבה ודרכי תקשורת של אהבה שונים מאשר כאשר הם מותרים. כאשר את מותרת, בעלך יכול לגרות אותך בדרכי גירוי ומשיכה שונים ורבים, גם במראה וגם בקול וגם באופנים נוספים.

כאשר את אסורה, זה זמן נפלא לבניית אהבה וקשר בשיחה, בפעילות משותפת, בלימוד יחד ועוד דברים. כל אחד יכול למצוא את המתאים לו.

ייתכן שאם תקפידו על מחמאות הדדיות (גם על הגוף), דיבורים של אהבה וקירבה, פעילויות משותפות, קירבה נפשית זו תגרום באותה מידה לקירבה גופנית כאשר תהיו מותרים, ואולי אף יותר.


כאן המקום להעיר שאין שיוויון בעניין זה בין הבעל והאישה. לאיש אסור לאונן, או אפילו להגיע לידי קישוי ללא הוצאת זרע (שולחן ערוך אב"ע סי' כ"ג סעיף ג' עיינו שם).


אך לגבי אוננות האישה, גם בזמנים שהיא אסורה, דעתי היא שזו פעילות מותרת וכתבתי על כך מאמר נפרד שניתן לקרוא כאן: אוננות נשית – מבט הלכתי וערכי


כמובן, פעילות זו מותרת בזמן שאת אסורה רק בלי ידיעת הבעל כיון שעצם הידיעה עלולה להכשיל אותו. כמובן, שניתן לשתף אותו בימים המותרים.


בברכה,


הסדרה הטבעית של ואהבתם

 

לחיזוק החשק

והתפקודיות

המינית

הרשמו וקבלו אחת לחודש את הירחון עם המאמרים החדשים